Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Juji Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZUST-23
ZUST-24
ZUST-26
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
46mm
47mm
48mm
DIAMETER
7.7mm
7.8mm
7.8mm

$0.00

Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Steel Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
SKU
ZBST-823
ZBST-824
ZBST-826
WEIGHT
23gm
24gm
26gm
LENGTH
36mm
36mm
38mm
DIAMETER
9.0mm
9.0mm
9.1mm

$0.00

Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZDST-321
ZDST-323
ZDST-325
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
44mm
46mm
49mm
DIAMETER
7.6mm
7.7mm
7.7mm

$0.00

 

Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
Totem 3 Series Steel Tip Dart Set-85% Tungsten
SKU
TOST-323
TOST-324
TOST-325
TOST-327
WEIGHT
23gm
24gm
25gm
27gm
LENGTH
48mm
49mm
50mm
51mm
DIAMETER
7.4mm
7.4mm
7.5mm
7.5mm

 

$0.00

Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Birds of Prey Kite Steel Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
BPKST-121
BPKST-123
BPKST-125
WEIGHT
21gm
23gm
25gm
LENGTH
48mm
48mm
50.5mm
DIAMETER
7.3mm
7.6mm
7.7mm

 

 

$0.00