Mystic Red Soft Tip Dart Set-Colour Plated Brass Barrels
Mystic Red Soft Tip Dart Set-Colour Plated Brass Barrels
SKU
MYST-118
WEIGHT
18gm
LENGTH
51mm
DIAMETER
8.5mm

Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Dojo Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZDSF-318
ZDSF-320
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
6.7mm
6.7mm

1 review
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Sold Out

Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Zen Ki Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
ZISF-418
ZISF-420
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
42mm
44mm
DIAMETER
6.7mm
6.6mm

Totem 1 Series Soft Tip Dart Set-85% Tungsten Barrels
Totem 1 Series Soft Tip Dart Set-85% Tungsten Barrels
SKU
TOSF-119
TOSF-121
WEIGHT
19gm
21gm
BARREL WEIGHT
17.5gm
19.5gm
LENGTH
46mm
48mm
DIAMETER
7.5mm
7.5mm