Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
Zen Budo Soft Tip Dart Set-80%-Tungsten Barrels
SKU
ZBSF-818
ZBSF-820
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
35mm
36mm
DIAMETER
7.8mm
7.9mm

1 review

Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trailblazer Soft Tip Dart Set-90% Tungsten Barrels
SKU
FBSF-218
WEIGHT
18gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
LENGTH
43mm
DIAMETER
6.5mm

1 review

Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
Wild Frontier Trapper Soft Tip Dart Set-80% Tungsten Barrels
SKU
FTSF-118
WEIGHT
18gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
LENGTH
42mm
DIAMETER
7.0mm

1 review

Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
Warrior Tipu Soft Tip Dart Set-80% Tungsten
SKU
WTSF-118
WTSF-120
WEIGHT
18gm
20gm
BARREL WEIGHT
16.5gm
18.5gm
LENGTH
47.0mm
47.0mm
DIAMETER
6.3mm
6.6mm